Veiligheid op de werkvloer met COVID-19

Persoonlijke Beschermende Middelen

Wij ontvangen opnieuw veel vragen met betrekking tot de veiligheid en COVID-19 op de werkvloer. Om twijfels en onduidelijkheden weg te nemen, hebben wij een aantal antwoorden voor jullie op een rijtje gezet.

Ben je verplicht om te werken op een COVID-afdeling?

In principe wel. Je hebt een eed afgelegd waar je als verpleegkundige voor staat. Dit houdt in dat de hele samenleving juist in moeilijke tijden op je moet kunnen rekenen. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen uitzondering kan worden gemaakt voor kwetsbare medewerkers.

Als je zelf tot de risicogroep hoort, dan heb je volgens de Arbowet recht op extra bescherming. Het RIVM bevestigt dat een kwetsbare werknemer met een verhoogd gezondheidsrisico, moet worden vrijgesteld van ‘werkzaamheden waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte personen’. Volgens Artikel 3 lid 1 sub a is de werkgever verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Wanneer jij of iemand anders in je gezin tot de risicogroep behoort, geef dit dan aan bij je werkgever en ga erover in gesprek. Wees ook open als je nare ervaringen met werken op een COVID-afdeling hebt gehad, een gezond werkklimaat staat of valt altijd met goed werkgeverschap.

Ook als je zwanger bent moet de werkgever je vrijstellen van werkzaamheden waarbij je direct contact hebt met patiënten die verschijnselen hebben of besmet zijn met het coronavirus of met besmette materialen. Bij twijfelgevallen kun je het beste de bedrijfsarts raadplegen.

Mag ik beschermende middelen eisen bij mijn werkgever?

Je werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Dit is verankerd in de Arbowetgeving. Zodoende moet je werkgever er alles aan doen om de kans op besmetting zo veel mogelijk te minimaliseren. Eventuele kosten neemt de werkgever op zich. Advocaten wijzen erop dat je mag weigeren als er onvoldoende beschermende middelen zijn.

Op het moment dat er een onveilige situatie ontstaat, doordat bijvoorbeeld de beschermende middelen op zijn, ga dan direct het gesprek aan met je leidinggevende. Als die geen antwoord kan geven, is hij of zij degene die moet opschalen.

Het kan in een concreet geval betekenen dat het onverantwoord is om de zorg niet te leveren. In dit geval doe je er verstandig aan om het werk niet volledig neer te leggen, maar om het werk te onderbreken en in overleg te treden met de werkgever. Dit is een afweging die per situatie anders kan zijn.

Werk je buiten het ziekenhuis en wil je stapsgewijs doorlopen wanneer beschermende middelen ingezet moeten worden? Bekijk dit stroomschema.

Wat als mijn werkgever de richtlijnen naar beneden bijstelt of negeert?

Volgens de Arbowet heb je recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit houdt in dat je werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zodat het risico dat je ziek wordt zo klein mogelijk is. De werkgever moet zich aan deze wetgeving houden.

Als je vindt dat je gezondheid onder druk staat, mag je je werk onderbreken. Wij raden je aan om over dit onderwerp in overleg te blijven met je werkgever en samen te zoeken naar oplossingen. Als het nodig is kun je naar het OR of/ en het melden bij de arbeidsinspectie (Inspectie Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) via www.inspectieszw.nl/melden/corona.


Vragen over corona met betrekking tot je werkplek? Bekijk onze FAQ of neem contact met ons op.

NU’91 is de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Tijdens de coronacrisis treedt NU’91, meer dan ooit, op als woordvoerder voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Word lid van onze club. Samen hebben we een luidere stem en hebben wij meer daadkracht en invloed richting politiek, verzekeraars, instellingen en andere stakeholders. Samen maken wij het verschil!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *