Veelgestelde vragen over de bonus voor zorgprofessionals

Vorige week werd bekend dat zorgprofessionals, die in hun werk direct of indirect te maken hebben gehad met de gevolgen van COVID-19, een netto bonus van duizend euro krijgen. Hierover hebben we veel vragen gehad. De bonusregeling wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt, waardoor nog niet alle details bekend zijn. We geven je alvast antwoord op veelgestelde vragen, aan de hand van de voor ons beschikbare informatie. 

Voor wie is deze bonus bedoeld? 

In de Kamerbrief van de Minister over dit onderwerp is vermeld dat de bonusregeling bedoeld is voor: ‘Alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en het ondersteunend personeel. Deze professionals zijn werkzaam in alle sectoren voor zorg en ondersteuning (Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, etc.) Het gaat daarnaast ook om schoonmaakpersoneel dat zich in deze sectoren extra heeft ingezet.’

Wie regelt de bonus? 

Het wordt aan werkgevers gelaten om een aanvraag in te dienen wie voor deze bonus in aanmerking komt. De verdere uitwerking hiervan volgt deze zomer. Er wordt geprobeerd om de administratieve lasten voor werkgevers zo laag mogelijk te houden.    

Geldt de bonus ook voor zzp’ers en flexmedewerkers?

In de Kamerbrief worden ook de zzp’ers worden genoemd, want ook voor hen kunnen zorginstellingen de betreffende aanvraag doen. Een ander punt wordt het als iemand niet binnen zorginstellingen werkt, maar particuliere zorg verleent. Tenslotte is het dan de vraag wie de aanvraag indient. Dit zal dus per situatie moeten worden bekeken. Voor flexmedewerkers en mensen met een nulurencontract lijkt de bonus vooralsnog ook te gelden, zolang zij dus in de eerdere genoemde periode hun bijdrage hebben geleverd. Als je op arbeidstherapeutische basis hebt gewerkt, dan blijf je werknemer. Als jouw bijdrage in deze periode dus groot is geweest, kan jouw werkgever hiervoor een aanvraag indienen. 

Ik ben nog student, heb ik dan ook recht op de bonus? 

Voor studenten geldt dat het afhankelijk is van hun concrete situatie en de overeenkomst die zij met de zorginstelling hebben, maar dit is per situatie verschillend. Hierop is geen standaard antwoord te geven. Mocht jij nog student zijn, maar ook als bijbaan werkzaam zijn in een zorgorganisatie, dan ben je dus werknemer. In dat geval kan jouw werkgever als je aan de genoemde voorwaarden voldoet –  een aanvraag voor jou indienen. 

Hoe gaat het nu verder? 

De komende maanden wordt het plan rondom de eenmalige bonus verder uitgewerkt. Het streven is dat op 1 oktober 2020  het loket wordt geopend waar de aanvragen kunnen worden ingediend. Deze zomer kunnen werkgevers alvast gaan inventariseren welke medewerkers er recht op de bonus hebben. Wij houden dit goed in de gaten en indien nodig praten we je hierover bij. 

Vragen over corona met betrekking tot je werkplek? Bekijk onze FAQ of neem contact met ons op.

NU’91 is de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Tijdens de coronacrisis treedt NU’91, meer dan ooit, op als woordvoerder voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Word lid van onze club. Samen hebben we een luidere stem en hebben wij meer daadkracht en invloed richting politiek, verzekeraars, instellingen en andere stakeholders. Samen maken wij het verschil!

3 reacties op “Veelgestelde vragen over de bonus voor zorgprofessionals”

  1. Ik weet dat de werkgevers m.i. terecht niet blij zijn als zij moeten bepalen. In principe valt iedereen in de zorg onder deze ruime definitie maar ik heb begrepen dat er een limiet is aan het aantal mensen wat in aanmerking mag komen. Dat maakt het lastig de bonus daadwerkelijk aan iedereen toe te kennen en moeten er dus keuzes gemaakt worden. Hopelijk zet dit niet aan tot ‘splitting’.

    1. Er is een groep in de zorg die servicemedewerkers/sters heten.
      Die doen alle voorkomende werkzaamheden van schoonmaak tot voeding en ondersteuning van de verpleegkundige.wij maken ook schoon in ruimte van covidpatienten. Ik betreur dat wij niet op de lijsten staan van de rijksoverheid. En dan in de lijst WEL horen. Wij lopen nl ook groot risico.

  2. Ik denk dat er geld bij moet om alle mensen die door het ministerie worden genoemd de bonus te geven. Het ministerie moet zelf uitvoering geven aan de bonusregeling en niet de instellingen opzadelen met administratieve lasten. Bovendien komt er tweespalt in instellingen als de ene collega wel een bonus krijgt en een andere niet. We hebben iedereen nodig. En geld erbij moet geen probleem zijn, een beetje minder naar KLM en we zijn er. Voor het overige denk ik dat er een structurele salarisverhoging nodig is en verbetering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Om 1 klein voorbeeld te nemen de reiskostenvergoeding in de CAO VVT is bedroevend. Goede arbeidsvoorwaarden is ook erkenning en waardering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *