Q. Mag je in een crisissituatie afwijken van de ATW?

De  Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit bieden ruimte om af te wijken van de gestelde normen. Uiteraard kan dit niet zomaar.  Hiervoor dient overleg plaats te vinden tussen de bonden en de brancheorganisaties.

Heb je een aanvullende vraag en ben je lid, neem dan telefonisch contact met ons serviceloket op 030-2964144 of via de mail serviceloket@nu91.nl