Q. Mag je in een crisissituatie afwijken van de ATW?

De  Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit bieden ruimte om af te wijken van de gestelde normen. Uiteraard kan dit niet zomaar.  Hiervoor dient overleg plaats te vinden tussen de bonden en de brancheorganisaties.

Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden