D. Kan het dagelijks bestuur van de or zomaar alle or-vergaderingen afzeggen en bepalen dat alleen zij nog met de bestuurder kortsluiten?

Nee. In het reglement van de or wordt geregeld hoe de or tot besluiten komt. In het or-reglement staat normaal gesproken een ondergrens van het aantal aanwezigen dat benodigd is voor het kunnen bijeenkomen in een vergadering. 

Daarnaast geldt wettelijk dat in het or-reglement een quorum moet zijn opgenomen. Dat is het aantal aanwezigen dat bij een vergadering moet zijn om als or rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Vaak wordt dat gesteld op de helft van het aantal zetels +1. 

Is het echter begrijpelijk dat een bestuurder of dagelijks bestuur in deze situatie om een dergelijke constructie vraagt? Het antwoord is: ja. Mogelijk kan de or het db, gezien de uitzonderlijke situatie, tijdelijk mandateren om zijn taken waar te nemen. Denk ook aan de mogelijkheid van digitaal vergaderen als het reguliere vergaderen nu niet lukt. De vraag is welke waarborgen je hiervoor als or wil inbouwen. Uitstekende informatievoorziening van bestuurder via db naar de gehele or is van groot belang. Maak goede afspraken hoe dat te regelen. Ook zou ik afspraken maken over een escalatiemogelijkheid. Wat kunnen or-leden doen als zij het écht niet eens zijn met de gang van zaken? 

Categorie: > OR