L. Mag mijn werkgever mij naar huis sturen als ik ziekteverschijnselen heb?

Op basis van goed werkgeverschap zoals omschreven in Art. 7:611 BW is een werkgever in beginsel verplicht om een werknemer te werk te stellen, tenzij de werkgever kan aantonen gegronde redenen te hebben toelaten tot de werkplek te weigeren. Dit betekent dus in de praktijk dat als je een gevaar bent voor je cliënten/patiënten, je naar huis gestuurd kunt worden.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden