K. Ik zit vast in het buitenland. Mag mijn werkgever mijn loon stopzetten of vakantiedagen inhouden?

Als een werknemer niet kan werken is de hoofdregel dat hij recht heeft op loon, tenzij de reden hiervan voor rekening van de werknemer komt. Als de werknemer is afgereisd voor vakantie toen er nog geen restricties golden, kan een werknemer stellen dat hij recht heeft op doorbetaling van zijn loon op het moment dat hij niet meer terug kan keren naar huis. Hij geniet op dat moment geen vakantie (meer) en kon van tevoren niet weten dat hij niet terug zou kunnen komen. Het betreft hier immers uitzonderlijke omstandigheden. De werknemer kan ook niet worden verplicht om extra vakantiedagen op te nemen. Als de werkgever van tevoren heeft gewaarschuwd voor het verlies van recht op loon/ vakantiedagen indien hij naar het buitenland zou gaan en niet terug kan komen, dan ligt dit mogelijk anders. Deze situatie was echter niet voorzienbaar en zou voor rekening en risico van werkgever behoren te komen.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mailĀ juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden