J. Mijn werkgever heeft mijn verlof ingetrokken. Mag dat zomaar?

 Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. De wet en onze cao’s bieden de mogelijkheid om een vakantieaanvraag, waarvoor al toestemming was gegeven, in te trekken. De werkgever moet dan aantonen dat er sprake is van ‘gewichtige redenen’. Ook moet de werkgever de schade van de werknemer vergoeden. De parlementaire geschiedenis geeft als voorbeeld van ‘gewichtige redenen’ dat een werknemer een sleutelpositie vervult binnen het bedrijf en zijn plaatsvervanger ziek wordt. In de huidige situatie kan een werkgever hier  een gerechtvaardigd beroep op doen.  Daarnaast zou de werkgever ook nog een beroep kunnen doen op goed werknemerschap. De gehele verlofaanvraag wordt dan dus ingetrokken.

Als je als medewerker een geplande reis naar het buitenland moet annuleren, dan worden de gemaakte kosten betaald door de werkgever.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden