G. Kan ik deze zomer als zorgprofessional vakantie opnemen?

Het kan zijn dat je werkgever terughoudend is met het akkoord gaan met vakantieaanvragen. Dit kan komen doordat de versoepeling van maatregelen kan leiden tot een stijging in het aantal patiënten of dat men meer werk verwacht omdat de reguliere zorg weer opgestart wordt.

Wat zijn je rechten in deze?
Afspraken over het opnemen van vakantie gelden onverkort zoals ze in de diverse zorg-cao’s staan. Dat betekent dat je in een jaar de gelegenheid moet hebben om de in dat jaar opgebouwde vakantie op te nemen én dat je tenminste aanspraak kan maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten. Zie hiervoor de cao ziekenhuizen artikel 12.1.4, de cao GGZ Hoofdstuk 2 artikel 13. In de cao UMC’s wordt de werknemer in artikel 7.1.3 zelfs verplicht elk jaar een vakantie op te nemen van tenminste 2 weken.

Hoe die vakantie wordt gespreid zodat niet iedereen in dezelfde periode op vakantie gaat, is meestal geregeld in een instellingsregeling waarmee de ondernemingsraad akkoord moet gaan. Je werkgever kan wel je toegezegde vakantieperiode wijzigen als er zich bijzondere omstandigheden voordoen die hij bij het toekennen van je vakantiedata niet kon voorzien.
Het moet dan wel duidelijk zijn dat zonder jou het functioneren van de instelling, de dienst of de afdeling ernstig in gevaar komt.
Bij het intrekken van je vakantie moet je werkgever aangeven wanneer je dan wel op vakantie kan. Dit kan ook liggen na 1 juli, waarmee jouw vakantiedagen van het jaar daarvoor dus niet op 1 juli komen te vervallen. De werkgever moet reeds gemaakte kosten vergoeden.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden