F. Mag mijn werkgever mij ander werk laten doen als mijn eigen werk is komen te vervallen?

Tijdens de corona-crisis mag de werkgever van jou vragen andere werkzaamheden te doen mits je hiertoe bevoegd en bekwaam bent en het een redelijke opdracht betreft. Als je bevoegd en bekwaam bent, moet je het andere werk verrichten tenzij je arbeidsvoorwaarden zich hiertegen verzetten. Indien je niet bevoegd en bekwaam bent, kun je dit bij de werkgever aangeven en hierover in overleg gaan om samen met je werkgever wel passend werk te vinden.

Als je werkgever van jou verlangt dat je andere werkzaamheden gaan verrichten dan dient hij dat goed met jou te bespreken. Als medewerker hoor je te weten weten waar je aan toe bent en wat er in deze situatie van jou verwacht wordt. Het is belangrijk dat je weet bij wie je je vragen kan stellen, hoe je ingewerkt gaat worden, wat je nieuwe rooster wordt etc.

 Ook kan de OR een rol spelen. Als het gaat om de wijziging van werkzaamheden heeft de OR adviesrecht (artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden). Je kunt dus ook bij de OR te rade gaan over de afspraken die daarover zijn gemaakt. Als de communicatie onvoldoende is, kan de OR dit ook aankaarten bij de Raad van Bestuur.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden