F. De bestuurder wil snel schakelen in crisistijd dus drukt er nu zaken doorheen zonder overleg met de or. Wat kunnen wij doen?

Formeel gezien kan de or bij het adviesrecht conform WOR artikel 26 beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Daar kan de bestuurder worden teruggefloten. 

Voor een instemmingsplichtig besluit, waarin de or niet om instemming is gevraagd of waarin hij deze niet heeft verleend, kan de or conform WOR artikel 27 vijfde lid de nietigheid inroepen. Het besluit mag dan niet worden uitgevoerd. De bestuurder kan bij de kantonrechter om vervangende instemming vragen. Een kantonrechter verleent alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ vervangende instemming. 

Echter: je zou als ondernemingsraad onderscheid kunnen maken tussen besluiten die nu genomen moeten worden in het kader van corona en besluiten die over andere zaken gaan. 

Voor wat betreft de tweede categorie adviseren wij de bestuurder te houden aan zijn verplichtingen rondom de wet op de ondernemingsraden. 

Voor wat betreft de eerste categorie zou je met de bestuurder kunnen afspreken (leg schriftelijk vast!) dat hij deze besluiten Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam –  gezien de uitzonderlijke situatie en enkel onder een aantal voorwaarden  – zonder formele procedure kan nemen. 

Je kunt dan denken aan:

  • Besluit is per definitie tijdelijk, bijvoorbeeld voor de duur van 3 maanden;
  • Besluit heeft geen effect op arbeidsvoorwaarden van medewerkers;
  • Besluit heeft geen andere personele consequenties die niet kunnen worden teruggedraaid.

Het is belangrijk dat zowel bestuurder als ondernemingsraad helder communiceren over de status van de besluiten die genomen worden, de rol van de or nu en de rol van de or in de toekomst.

Categorie: > OR