C. Kan mijn werkgever mijn rooster tussendoor wijzigen als mijn rooster al definitief is?

Je rooster staat vast zodra het aan jou is kenbaar gemaakt. De minimale termijn hiervan is per cao verschillend. Kijk in jouw cao welke termijn voor jouw organisatie van toepassing is. De Corona-crisis doet hier niets aan af. Er zijn geen afspraken gemaakt met de werkgevers dat er tijdens deze crisis anders met deze cao-bepalingen wordt omgegaan. Wel of geen Corona-crisis, de cao is dus gewoon van toepassing en de werkgever kan dus niet eenzijdig een rooster aanpassen als het rooster al definitief is.

Op het moment dat er wel een wijziging plaatsvindt doordat bijvoorbeeld een client overlijdt, kan je vervangende werkzaamheden doen. Zijn die er niet? Dan valt dit uitvallen in de risicosfeer van de werkgever. Wel kan er sprake zijn van een verschoven dienst. Waardoor je op een ander moment – dan in eerste instantie gepland stond – moet werken. Ook dit is echter na overleg met jou.

Het kan zijn dat deze vraag of het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden