A. Kan mijn werkgever mij verplichten om min-uren te schrijven als er geen werk voorhanden is?

Je rooster staat vast zodra het aan jou is kenbaar gemaakt. De minimale termijn hiervan is per cao verschillend. Het kan zijn dat er nu uren uit je rooster wegvallen, omdat locaties of afdelingen gesloten worden. Het kan ook zijn dat je niet meer flexibel ingezet kunt worden op afdelingen of locaties omdat het risico op besmetting en verspreiding van het virus hiermee groter wordt.
Voor de  uren die uitvallen is het belangrijk dat je je werkgever uitdrukkelijk laat weten dat je beschikbaar bent en blijft om op die uren werkzaamheden te verrichten. Doe dit door bijvoorbeeld een mail te sturen met een overzicht van je uren die vrij zijn gevallen. In de uren die vrijkomen, kun je door je werkgever gevraagd worden om andere werkzaamheden uit te voeren.  te verrichten.
Indien er geen andere werk voorhanden is, kan de werkgever geen min-uren rekenen in het kader van de jaarurensystematiek (JUS). Je werkgever moet jou namelijk in de gelegenheid stellen om je uren te kunnen werken. Wel kan je werkgever je vragen om op andere uren te komen werken dan je oorspronkelijk ingeroosterd was, maar dit kan in beginsel alleen in onderling overleg.

Belangrijk om te weten is dat in de verschillende zorg cao’s is opgenomen dat er een arbeidsduur geldt per jaar, de zogenaamde jaarurensystematiek (JUS) of per week. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat er werk is voor die uren voor de medewerker. De Corona-crisis doet hier niets aan af. Er zijn geen afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties dat er tijdens deze crisis anders met deze cao-bepalingen wordt omgegaan. Wel of geen Corona-crisis, de cao is dus gewoon van toepassing.

Kortom, min-uren opbouwen omdat er geen werk voorhanden is, is niet mogelijk. Blijft jouw werkgever wel min-uren schrijven en ben je lid, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Wil je meer weten over min-uren lees dan ook dit artikel op onze website.

Categorie: > Arbeidsvoorwaarden