D. Wat kan ik doen als mijn werkgever de richtlijnen van het RIVM naar beneden bijstelt of negeert?

Hoewel de richtlijnen geen wetgeving zijn, zijn ze niet vrijblijvend. Zij zijn richtinggevend bij interpretatie van de wet. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet heb je recht op een veilige en gezonde werkplek: Je werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zodat het risico dat je ziek wordt zo klein mogelijk is. De werkgever móet zich aan deze wetgeving houden. Als je vindt dat je gezondheid onder druk staat, mag je je werk onderbreken. Wij raden je aan om over dit onderwerp in overleg te blijven met je werkgever en samen te zoeken naar oplossingen. Zo nodig kun je naar de OR of/ en het melden bij de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) via www.inspectieszw.nl/melden/corona.

Het kan zijn dat het antwoord op jouw specifieke situatie niet van toepassing is of je hebt een aanvullende vraag. Indien je lid bent, kun je contact opnemen met de Juridische Service via telefoonnummer 030-2964144 of via de mail juristen@nu91.nl.

Categorie: > Veiligheid