Tips voor de or bij uitbraak COVID-19 tijdens een hittegolf

Waar het normaal al warm genoeg is om te werken in de beschermende middelen, is dat nog eens extra als de temperaturen deze zomer verder stijgen. Daarom adviseert NU’91 om nu alvast te zorgen dat er een plan voorhanden is voor het geval er op je werk een uitbraak van corona is gedurende een hittegolf. Tijdens extreme warmte is het namelijk nog meer van belang dat je naast de zorg voor je patiënten ook goed voor jezelf zorgt.

Allereerst even de wettelijke kaders. In de Arbowet staat in artikel 6.1 het volgende:

  • Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van medewerkers;

Met dit in je achterhoofd houdende, kun je aan de slag met de volgende tips. Het zijn enkele suggesties van ons die kunnen bijdragen aan het plan, maar ons belangrijkste advies: ga hierover vooral het gesprek aan binnen je werkplek. Op die manier kun je samen tot een breed gedragen plan komen en ben je goed voorbereid.

  1. Neem contact op met de arbodienst

Binnen de instelling is een arbodienst deadviseur op het gebied van werk en gezondheid. Kerntaak van de arbodienst is om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid. Maar ook het beperken van de risico’s op ziekteverzuim – bijvoorbeeld tijdens een hittegolf – is een van de zaken waarmee de arbodienst zich bezighoudt. Neem dus contact op met de arbodienst om je te laten informeren.

  1. Ken de rol van de ondernemingsraad

Daarnaast kun je, vanuit de ondernemingsraad, hierin ook zelf een rol spelen. Deze raad moet namelijk zo veel mogelijk bevorderen dat de, voor de onderneming geldende voorschriften, op het gebied van veiligheid, gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid van werknemers worden nageleefd. Daarin heeft de ondernemingsraad dus een stimulerende taak.

  1. Vraag of de VGWM en de RIE betrokken kunnen worden

Je kunt navragen of de commissie voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) bij dit plan betrokken worden. De VGWM-commissie behandelt aangelegenheden over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid van de in de onderneming werkzame personen (VGW-commissie).

  1. Betrek indien aanwezig de VVAR/VAR bij de besluitvorming

Als er binnen jouw instelling een Verzorgenden en Verpleegkundigen Advies Raad (VVAR) of Verpleegkundige Adviesraad (VAR) aanwezig is, betrek deze dan bij de besluitvorming over het hitteprotocol bij een uitbraak van COVID-19.

  1. Kijk of het pauzebeleid kan worden aangepast

Als je volledig beschermd moet werken tijdens een hittegolf, is het slim om het pauzebeleid aan te passen. Bijvoorbeeld door steeds na anderhalf uur volledig ingepakt te werken vijftien minuten pauze te nemen. Een andere (en vaak lastigere) optie is de inzet van meer werknemers of juist minder opnames toe te laten. Kijk ook eens naar de duur van een dienst. Misschien is het mogelijk om zes uur te werken in plaats van acht.

  1. Laat de gebruikelijke richtlijnen leidend zijn

Neem de gebruikelijke richtlijnen tijdens een hittegolf zeker nu in acht. Soms wordt hier, op een weloverwogen manier, in de praktijk weleens van afgeweken. Waar je normaal iemand bijvoorbeeld niet doucht tijdens extreme hitte of tijdens een verdenking/besmetting van COVID-19, is het nu helemaal zaak om dit écht niet te doen. De warmte kan in combinatie met de pakken ervoor zorgen dat je onwel wordt. En waar je normaal ook zorgt voor extra drinkmomenten, is het nu nog steeds aan te raden om dit, ondanks de mondmaskers, echt te doen. Zet voor jezelf en je collega’s kannen met water of ranja klaar en neem tussendoor wat vaker een extra glas drinken. Door de hitte en de warme pakken zweet je extra, dus is meer hydratatie van groot belang.

Vragen over corona met betrekking tot je werkplek? Bekijk onze FAQ of neem contact met ons op.

NU’91 is de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Tijdens de coronacrisis treedt NU’91, meer dan ooit, op als woordvoerder voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Word lid van onze club. Samen hebben we een luidere stem en hebben wij meer daadkracht en invloed richting politiek, verzekeraars, instellingen en andere stakeholders. Samen maken wij het verschil!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *