Onbegrip richting Minister van Ark vanwege niet uitvoeren motie voor meer salarisverhoging

Onbegrip NU'91 richting minister van Ark

Op dinsdag 27 oktober kwam het bericht dat in de Tweede Kamer – per ongeluk – een motie was aangenomen die de regering oproept om een forse, structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers te realiseren. Een dag later bleek echter – voorafgaand aan het Kamerdebat – dat de Minister voor Medische Zorg, Van Ark, helemaal niet van plan is om de aangenomen motie uit te voeren.

Verbetering cao-lonen

De minister is namelijk van mening dat er al fors meer geld beschikbaar is voor verbetering van de salarissen van zorgmedewerkers. De minister onderbouwt dit met afgesloten cao’s uit het recente verleden en met het feit dat er in 2021 al € 1 miljard  extra beschikbaar is gesteld voor verbetering van de cao-lonen in de zorg. Op het eerste oog lijkt dat een plausibel verhaal.

Schijn bedriegt

Toch zit het verhaal iets anders in elkaar. De overheid investeert namelijk helemaal niet extra in de zorg het komende jaar. De € 1 miljard en de cao-resultaten van de afgelopen jaren, waar de minister op doelt, zijn onderdeel van de reguliere afspraken over de overheidsbijdrage voor verbetering van arbeidsvoorwaarden (OVA) in de zorg. Dat is dus niet extra. De bijdrage is juist naar beneden bijgesteld met ruim €  500 miljoen . Concreet betekent dit dat er minder ruimte overblijft voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. Waar de minister niet over spreekt, is dat de pensioenpremie komend jaar fors wordt verhoogd. Hierdoor blijft van die € 1 miljard nog maar € 500 miljoen beschikbaar.

Onbegrijpelijk

Het is voor zorgprofessionals onbegrijpelijk dat de minister van zorg alleen de focus legt op het financiële aspect, terwijl zij in eerste instantie juist moet gaan staan voor de zorg. Door onjuiste informatie over de financiering te geven, houdt ze zorgprofessionals een financiële worst voor. In een tijd waarin wederom een fors beroep wordt gedaan op zorgprofessionals om – onder de zwaarst mogelijke omstandigheden, met te weinig collega’s en met gevaar voor eigen gezondheid en die van hun dierbaren – alles uit de kast te halen om de zorg aan patiënten te kunnen leveren, is het onbegrijpelijk dat een minister van zorg niet pal achter de zorgprofessionals gaat staan!

Investering

Er moet juist nu extra geïnvesteerd worden in de zorg. Pak naast een goede salarisverhoging de werkdruk en de tekorten aan, creëer een veilige werkomgeving en investeer in scholing, ontwikkeling en zeggenschap.

CNV Zorg & Welzijn en NU’91 roepen de Minister van Medische Zorg daarom nogmaals op om zo snel mogelijk extra middelen ter beschikking te stellen om een forse structurele verbetering van de salarissen van zorgprofessionals mogelijk te maken. Om zo dus in eerste instantie voor de zorg te gaan staan in plaats van alleen voor de financiering.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn

Stella Salden, voorzitter NU’91


Vragen over corona met betrekking tot je werkplek? Bekijk onze FAQ of neem contact met ons op.

NU’91 is de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Tijdens de coronacrisis treedt NU’91, meer dan ooit, op als woordvoerder voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Word lid van onze club. Samen hebben we een luidere stem en hebben wij meer daadkracht en invloed richting politiek, verzekeraars, instellingen en andere stakeholders. Samen maken wij het verschil!

5 reacties op “Onbegrip richting Minister van Ark vanwege niet uitvoeren motie voor meer salarisverhoging”

  1. Het is inderdaad verbazend hoe hard er wordt geroepen dat de zorg zo gewaardeerd wordt en wij degenen zijn die door blijven knokken. Maar als het erop aankomt wordt er terug gekrabbeld als die woorden omgezet dienen te worden in daden. Onbegrip is er zeker, maar naast dat ook teleurstelling en boosheid.

  2. We moeten blijven strijden voor een hogere inschaling, zeker in de UMC’s, waar de zorgzwaarte de laatste jaren enorm is toegenomen. Twee schalen hoger is waar we voor moeten gaan. Dat vond ik al ver vóór de COVID-19 losbarstte, en de opstelling van het kabinet maakt dat ik nóg meer gemotiveerd ben om dat ook te bereiken.

  3. Beste mensen van mijn vakbond,
    Juist verwoord!!
    Ik heb alle vertrouwen in jullie en jullie inzet om bovenstaande uiteenzetting ook aan de desbetreffende personen duidelijk te maken! Dit zodat er ook daadwerkelijk verandering komt in de werkdruk en salariëring van onze beroepsgroep.
    En voor al mijn collega’s, wordt lid van de vakbond zodat ze ook echt een vuist kunnen maken!

  4. Goed verwoord. Ik herinner mij nog hoe vorig jaar NVZ met lege handen bleef staan toen deze op steun vroeg bij de minister om de CAO loonsverhoging te kunnen betalen. Voor iedereen wordt en werd afgelopen 2 jaar de portemonnee getrokken maar bij de zorg blijft dat maar moeizaam gaan. Natuurlijk moeten de kosten in de zorg beheersbaar blijven maar dat zou los moeten staan van een goed en eerlijk salaris voor de mensen die daar werken. Uiteraard is er natuurlijk meer dan een goed salaris en dat zijn goede arbeidsomstandigheden en carrière perspectief en ook dat kost veel geld. We moeten het werken in de zorg aantrekkelijker maken zodat mensen niet binnen een paar jaar de zorg verlaten en daar hebben we net als b.v. het onderwijs, politie en brandweer de overheid voor nodig. Het is en blijft raar dat ambtenaren hun COVID-19 bonus veel eerder ontvangen dn de ‘helden’ waarbij ik overigens van mening ben dat iedereen in de nonprofit sector een bonus verdiend heeft maar dat is een andere discussie ;-). Ook in b.v. het onderwijs is er hard gewerkt om alles zo goed mogelijk door te laten gaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *