Handreiking zorgbonus: wie wel en wie niet?

Handreiking zorgbonus

Eind juni werd bekend dat zorgprofessionals die gewerkt hebben tijdens de coronaperiode van 1 maart t/m 31 augustus een bonus ontvangen van € 1000. Nu blijkt uit de handreiking die we hebben ontvangen van het ministerie dat een aantal zorgprofessionals uitgesloten wordt van deze bonusregeling. Beroepsgroepen en werknemers die ook een groot aandeel hebben gehad bij onder andere de noodzakelijke uitbreiding van de ic-capaciteit in de eerste corona piek uitgesloten van de bonus. Wij vinden dit als NU’91 onbegrijpelijk en onacceptabel.

Op de zogenoemde ‘Lijst Nee’ – waarop wordt vermeld wie niet onder de bonus valt – staan bijvoorbeeld operatieassistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Anesthesiemedewerkers worden daarbij helemaal niet genoemd op de lijst. Voor NU’91 en onze leden is het onbegrijpelijk dat bij de uitwerking van de regeling die moet leiden tot de zorgbonus op deze wijze wordt omgegaan met verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepsgroepen. Zij die mede in het licht van de totstandkoming van de RIVM-richtlijnen met grote risico’s voor eigen veiligheid en de  gezondheid van iedereen om hen heen zijn opgestaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en zorg te leveren aan covidpatiënten.

Handreiking zorgbonus

Hieronder lees je een deel uit de handreiking van het ministerie waarin zij aangeven welke zorgprofessionals volgens hen recht hebben op de zorgbonus.

Het kabinet wil met de bonusregeling zijn waardering uitspreken voor de zorgprofessionals die tijdens de COVID-19 uitbraak een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.  Door middel van de subsidieregeling kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde, zoals een zzp’er of een uitzendkracht, waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het gaat om zorgprofessionals die:

 • zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, dan wel
 • hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

Een zorgaanbieder kan zelf het beste inschatten welke zorgprofessional tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd zoals hierboven omschreven. De inzet van zorgprofessionals kan namelijk van geval tot geval verschillen. Het kabinet heeft dit inzicht niet. Om zorgaanbieders hierin zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS een handreiking opgesteld. Deze handreiking is, binnen het gegeven politieke kader, besproken met werkgeversorganisaties uit de sector zorg en welzijn. De handreiking biedt handvatten als advies voor de zorgaanbieder bij het bepalen wie in aanmerking kunnen komen voor de bonus.

In de handreiking zijn twee, niet limitatieve, lijsten opgenomen van beroepen/functie(s)(groepen) waarbij, naar inschatting van het Ministerie van VWS, het wel dan wel niet voor de hand ligt in aanmerking te komen voor de bonus. Maar wie in aanmerking komt voor de bonus is ter beoordeling aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan dus een bonus aanvragen voor bv de OK-assistent en anesthesie medewerkers indien de zorgaanbieder van mening is dat de professional zoals u aangeeft valt onder de beschrijving van de handreiking.

De aanvraag procedure staat open vanaf 1 oktober aanstaande. De uitkering van de bonus wordt verwacht einde december of in januari.

Aanvragen bonus

De zorgaanbieder (werkgevers en opdrachtgevers) dient de bonus aan te vragen voor de werknemers via dit formulier, dit kan vanaf 1 oktober 2020 tot 29 oktober 2020. Zodra de zorgaanbieder de bonus subsidie heeft ontvangen, maakt de zorgaanbieder de bonus over aan de werknemers. Vraag bij jouw zorgaanbieder wanneer je de bonus kunt ontvangen. Lees hier meer over de voorwaarden voor de bonus en de eisen die gesteld worden aan de zorgaanbieder.

Oproep

NU’91 roept leden op zich te melden als zij op basis van wat hierboven staat, recht menen te hebben op de bonus, maar deze niet krijgen. Hieronder kun je de hele handreiking downloaden.


Vragen over corona met betrekking tot je werkplek? Bekijk onze FAQ of neem contact met ons op.

NU’91 is de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Tijdens de coronacrisis treedt NU’91, meer dan ooit, op als woordvoerder voor de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Word lid van onze club. Samen hebben we een luidere stem en hebben wij meer daadkracht en invloed richting politiek, verzekeraars, instellingen en andere stakeholders. Samen maken wij het verschil!

36 reacties op “Handreiking zorgbonus: wie wel en wie niet?”

 1. Belachelijk dat kraamverzorgenden geen bonus krijgen…ik als kraamverzorgende ben mega kwetsbaar daardoor heb ik ook bijna gelijk covid-19 gekregen…dankzij mijn werk! In het begin hadden we niet eens beschermingsmateriaal…maar wel gewoon overal heen moeten…en die 1,5 meter afstand… hoe dan!?

 2. Fleur Oude Lashof - Kemerink Op Schiphorst

  Ik vind het onvoorstelbaar, dat wij als obstetrie en gynaecologie vpk in het niet te belonen rijtje vallen. Wij hebben een spoedpost voor obstetrie en gynaecologie op de afdeling, waar we vele covid verdachte patiënten hebben gezien. Verder hebben we extra diensten en extra drukke diensten gedraaid, omdat we collega’s uit hebben geleend aan de covid afdelingen. Ik werk op de moederkind afdeling en verloskamers van het MST in Enschede.

 3. Zelf ambulant hulpverlener en gewoon doorgewerkt tijdens corona bij de mensen thuis. Ervoor zorgen dat deze mensen hun leven konden blijven leven, daarnaast ook de maatschappij ontlasten en wat krijgen wij….
  Totaal niets, Schandalig

 4. Ook ik ben als anesthesieverpleegkundige niet vernoemd. Tijdens de COVID periode ben ik te werk gesteld op de IC. Ik moet mij opgeven voor de bonus, maar ik sta niet vernoemd in de lijst. Dit geldt voor velen die op de IC’ s en COVID afdelingen hebben gewerkt en voor diegenen die overige werkzaamheden hebben verricht.
  Schandelijke zuinige maatregel.

 5. Ik heb een werk druk ervaren, doordat ik moest overwerken Ivb met de COVID-19. Gewerkt in beschermende kleding omdat er een paar waarschijnlijk COVID-19 hadden. Die in quarantaine zaten. Ivb met ziekenhuis opname. En zo denk ik dat alle zorgmedewerkers recht hebben op die bonus. Je kan hier geen onderscheidt in brengen. We hebben er allemaal mee te maken gehad. En he kan niet weigeren op zo’n moment.

 6. Ik ben een voedingsassistente en ben in die periode ingezet op meerdere cohort afdelingen. Mijn collega’s en ik hebben zieke corona patiënten eten en drinken gegeven of ze weten te stimuleren om toch watf te nemen. Wij staan ook niet op de lijst terwijl wij wel aan het bed stonden…..

 7. Heb, als anesthesiemedewerker, zowel op de OK, als dag-, avond- en nachtdiensten gedraaid op de IC.
  Vind dus dat de anesthesiemedewerkers, maar ook de operatieassistenten, die als buddy ook op de IC werkten, zeker in aanmerking moeten komen voor de zorgbonus.
  Ik ben werkzaam in het Ommelander Ziekenhuis Groningen te Scheemda

 8. Als operatie assistent ben ik in de eerste maanden van de corona crisis ingezet op de SEH. Hierbij heb ik zelfs extra diensten in de avond, nacht en weekenden gewerkt op de SEH. Jammer dat dan door het Ministerie van vws wordt besloten dat operatie assistenten (in eerste instantie) niet in aanmerking komen voor de zorgbonus.

 9. Schandalig! IEDEREEN in de zorg heeft zichzelf (extra diensten) en hun familie (issoleren) opgeofferd! Extra stress/werkdruk door alles op alles te zetten voor hun cliënten en er werd verwacht dat men onbeschermd te werk ging!
  Dus in mijn gedachten behoort IEDEREEN in de zorg te krijgen! Weer zo’n zogenaamde waardering van Denhaag die er achteraf onderuit wilt komen door deze regeltjes!

 10. iedereen die in de zorg werkt heeft recht op deze bonus . iedereen heeft zijn steentje bijgedragen als is het niet voor een client met corona dan wel extra uren om een collega met corrona te vervangen

 11. Ik werk als voedingassistent in het ziekenhuis en ben bij alle positieve patienten op de kamer geweest en hun geholpen met eten . Nu zag ik dat mijn beroep bij de lijst van nee staat . Onbegrijpelijk.

  M.v.g.

 12. Hallo,
  Mijn werkgever heeft de bonus keuze opdracht teruggegeven aan de minister omdat ze van mening zijn dat de minister die keuze moet maken. Wij verpleegkundigen op de klinische opname afdelingen van een psychiatrische instelling in Delft maken ons zorgen dat wij na deze zware periode inclusief opzetten van een cohort afdeling en verplegen van mensen met covid 19 of de verdenking van het hebben van covid 19 nu deze bonus mislopen. Wij willen graag dat wij en onze ambulante collega’s die op de opname klinieken zijn komen werken en alle anderen zoals de schoonmaak toch deze beloofde bonus krijgen.

 13. Research verpleegkundige op de intensive care.
  Alle werk om moeten gooien om Covid studies zo snel mogelijk lopend te krijgen + helpen bij compassionat use medicatie omdat de administratie daarbij meer past bij ons werk. Dit hield in naast reguliere werk in avond en weekend doorwerken maar gelukkig vanuit huis. dus lijkt me wel terecht dat ook wij in aanmerking komen.

 14. Kraamverzorgende hebben er ook echt wel recht op. Om te werken in alle beschermende kleding. Als je die had. in gezinnen op afstand proberen te blijven. Contant maar onderhandelen over bezoek.en dan de collega die inderdaad bij besmette gezinnen werkte. Iedere x inkleding douche voor je naar nieuw gezin hing.

  1. Het is gewoon belachelijk dat ambtenaren zonder slag of stoot allemaal een bonus krijgen en de zorg en iedereen daarin werkzaam het moet verantwoorden via een draak van een bureaucratische lijst. Het ministerie is het contact kwijt met de mensen waar het voor moet staan!!

 15. Wij als kinderverpleegkundigen.
  We hebben met het hele kinderziekenhuis mensen vrijgespeeld om te helpen, ondersteunen en in te zetten in de volwassenzorg. Hierbij flink flexibel moeten zijn op andere afdelingen, met je rooster en werkzaamheden.

 16. Schandalig dat de keus bij je leidinggevende ligt. Wie wel wie niet? Het valt mij op dat degene die niet in beschermende kleding op covid afdelingen hebben gewerkt het hardst schreeuwen om geld. Degenen die gebikkeld hebben hoor je niet. Geef de bonus aan zorgmedewerkers die geen beschermende kleding kregen! Thuiszorg, verpleeghuis. DIE hebben in de frontlinie gevochten voor hun cliënten. In ziekenhuizen was applaus te horen, werden maaltijden afgegeven, bloemen en meer kado’s. Had nou een salarisverhoging gegeven dan was er niet zo’n bonusgevecht ontstaan…

 17. Rutte zei: Alle zorgmedewerkers worden al beloond met een bonus, daarom wordt er niet gekeken naar structureel meer geld voor alle zorgmedewerkers, dus VVT, GHZ, GGZ en ZHS. Maar nu blijkt dat die bonus dus helemaal niet bij ALLE zorgmedewekers terecht gaan komen. Hoe slecht is alleen al deze communicatie.

  1. Het lijkt wel of ze zo lang wachten met uitkeren zodat de maatschappij denkt dat wij zorgmedewerkers hebben kunnen ontspannen van die 1000 euro. maar we krijgen alleen maar meer stress van de hoop en de teleurstelling die we maandenlang hebben. Het duurt me véél te lang!

 18. Wel de psychiatrie verpleegkundige, wel de cardiologie verpleegkundige, de dialyse verpleegkundige komen in aanmerking voor de bonus. Slechts een paar voorbeelden. Ik snap het onderscheid niet zo goed. Hebben oncologie verpleegkundigen dan niet met de Covid patiënt van doen gehad? Denkt men daar in Den Haag dat als je kanker hebt, je geen Covid krijgt, dus de oncologieverpleegkundige kan worden buiten gesloten? De palliatief verpleegkundige wordt niet eens benoemd. Nee, er gingen geen mensen dood, familie hoefde niet te worden ondersteund.
  Kom op mensen we hebben daar met z’n allen gestaan en ook nu wordt verwacht dat we er weer staan.

 19. Ik denkt dat het heel lastig is om onderscheid te maken wie er als hulpverlener in de zorg het meest recht heeft op een bonus. In eerste instantie dacht ik dat we die bonus allemaal zouden krijgen. Maar net als in de maatschappij zijn we in alle werkvelden met het virus geconfronteerd. Maar geeft mij dat het recht op een zorg bonus. Onze afdeling is door het virus gesloten en we hebben er een klinische ambulante zetting van gemaakt. Hierdoor waren er minder opnames, alleen de cliënten in crisis konden komen. Ik werk in de verslavingspsychiatrie. Door dit te doen hielden we het virus buiten de deur. Voor ons is er wel veel veranderd in onze werkwijze en we moesten in een snel tempo het nieuwe zorgaanbod ontwikkelen. Toch vind ik niet dat dit mij recht geeft op een bonus

 20. Ik vind het Oke dat de werkgever dit mag/ kan inschatten.
  Zelf werk ik als wijkverpleegkundige en in ons team hebben we veel geluk gehad.
  Ik gun de hardwerkende zorgproffesionals in strijd tegen Corona 1000 Euro.
  Zelf vind ik dat ik het niet verdiend heb ondanks natuurlijk de extra spanning die wel gegeven heeft.
  Wellicht komt er in de 2e golf nog veel over ons heen.

 21. Ik denk dat er vele mensen buiten de bonus regeling vallen die er echt in horen. Kraamafdelingen, kinderafdelingen , maar ook neonatologieafdelingen hadden allemaal te maken met Covid 19 . Onze vakanties werden ingetrokken, mochten niet meer weg. Werden extra ingezet . Ik denk dat een ieder in de zorg met Covid te maken hebben gehad. Ziekenhuizen ga voor een bonus voor iedereen. Misselijk makend zoals het nu is geregeld.
  Ik vind dat iedereen van Schoonmaak tot Manager er iets mee te maken heeft gehad. Zorg voor iedereen. Dat is netjes. Salaris grens prima. Daar kan ik in komen. Maar er werkten ook managers vanuit huis??? Krijgen zij ook een bonus

 22. De werkgevers bepalen wie er in aanmerking komt voor een bonus. De overheid biedt een handreiking aan, maar dat is niet meer dan een suggestie met wat voorbeelden. En die voorbeelden zijn niet allesbepalend volgens de tekst die hierboven staat.
  Wanneer je werkgever je onterecht overslaat (weet iemand trouwens al hoe die gaat uitkeren?) moet je je bij hem beklagen.
  Overigens ben ik van mening dat verpleegkundigen twee schalen hoger ingeschaald moeten worden gezien het verantwoordelijke en zware werk, dat vind ik nog belangrijker dan zo’n eenmalige uitkering.

 23. Ben bang dat het voor velen een wassen neus is… Rutte beloofde ooit 1000 euro voor iedere werkende in Nederland… hebben we ook nooit gekregen!
  Het kan toch zó simpel; iedereen werkzaam in de zorg, die op de ‘werkvloer’ was in die periode een bonus.
  Thuisgebleven bobo’s die ons aan ons lot overlieten moeten gaan beslissen of we het krijgen…? Die zijn net zo betrouwbaar als de politiek. Eerst zien en dan geloven!

 24. We hebben als zorg volgens mij allen met elkaar klaargestaan om patiënten de beste zorg te bieden en Covid-19 te lijf te gaan. het is daarom echt onterecht om onderscheid te maken.
  Hoger risico lopen, meer druk op personeelsbezetting, intrekken van alle verloven in het voorjaar, inrichten voorzieningen tbv (in mijn geval) het kunnen uitvoeren van Covid-19 bevallingen. etc, etc.
  overigens werden in het debat in de kamer onlangs argumenten aangedragen om mensen in de zorg volgend jaar geen loonsverhoging te geven, zij krijgen immers een bonus?
  houdt dat in dat diegenen die nu niet voor deze bonus in aanmerking komen, volgend jaar wel loonsverhoging krijgen, dacht het niet. Kortom zeer zwak om dit als argument te gebruiken.
  Ik vind ook dat hier een taak voor NU 91 ligt om zich hiervoor in te zetten. de bonus is tenslotte in relatie tot de loonafspraken gebracht.

 25. De vraag is: krijg je bonus aan de hand van je functie? Of naar wat je tijdens de coronaperiode daadwerkelijk hebt gedaan.
  Mijn functie staat in het lijstje nee.
  Mijn taken in het lijstje ja.

 26. Laten we de bonus wat het is en investeren in nieuwe collega’s. Waarom kiezen zo weinig mensen voor de zorg? De werkdruk zal dan minder worden en meer tijd voor de mensen. Plezier je werk doen zonder druk is veel meer waard dan een bonus. De zorg is zeer goed geregeld in Nederland. Laten we daar blij mee zijn. De zorg zal alleen maar weer worden met de vergrijzing in zicht en dat we steeds meer kunnen en dus langer leven. Dus meer “poppetjes” op de werkvloer lijkt mij meer een prioriteit.

 27. Wat een lastige klus gaat dit worden, zoveel mensen die hartstikke hard gewerkt hebben en zich flexibel hebben ingezet. Ook op de achtergrond waren zovelen ondersteunend aan het zwoegen zodat de daadwerkelijke zorg geleverd kon worden.
  Als het aan mij gevraagd word meen ik dat het mij niet toekomt, maar ik gun het anderen!

 28. Wat kun je verwachten van een kabinet wat de werkdruk denkt op te lossen met onrealistische peperdure reclame campagnes en van werkgevers die hun personeel uitknijpen en onder druk zetten met “werkopdrachten”?
  Vergeet die bonus en laten anders actie gaan voeren. Stop met onnodige en eindeloze bureaucratische handelingen en kijk wat er gebeurt. Veel effectiever dan op het malieveld gaan staan en je hoeft je cliënten niet in de steek te laten. Integendeel, je hebt meer tijd voor ze. De ziekmakende werkdruk moet minder,dat vind ik belangrijker dan een bonus.

 29. Eerst in Juni zeggen dat alle zorgverleners de zorgbonus krijgen en dan later met aanvullende voorwaarden komen ? En dan ben je ook afhankelijk van je werkgever ? Wij als GGZ verpleegkundigen / agogen etc in de kliniek voldoen aan de voorwaarden voor de zorgbonus. Hebben extra gewerkt, kantoor corona proof gemaakt, geen beschermende middelen voorradig in begin periode, bespuugd door cliënten die zeiden krijg de corona, bij escalaties ingrijpen zonder mondkapjes, geen mondkapjes, pakken voorradig terwijl cliënt werd verdacht van corona etc. etc. En de managers die een corona werkgroep hebben opgezet krijgen zeker wel de bonus ? Vakbond zorg voor aparte CAO voor “echte” directe zorgmedewerkers zoals verpleegkundigen / verzorgenden / agogen etc. En zorg dat de managers in de ambtenaren cao komen en technische dienst in hun eigen cao zo komt het geld pas echt terecht bij de doelgroep die de bonus verdiend !! Ben zelf meer dan 25 jaar verpleegkundige onze ort is afgeknabbeld van 18.00 naar 20.00 uur en zaterdag ochtend 8.00 tot 12.00 geen ort maar wel zeggen kijk 3% loonsverhoging dat geldt niet voor een ieder die onregelmatig werken…. En zo worden de hardwerkende directe zorgmedewerkers telkens voor de GEK gehouden. Of de cao is afgelopen op 1 juni en de nieuwe gaat pas in op 1 januari het nieuwe jaar… Zorgmedewerkers laat je niet langer voor de GEK houden en je niets wijs maken !!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *