Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nu91coronadossier.nl. Door deze website te bezoeken en/ of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. NU’91 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Hoewel NU’91 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan NU’91 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NU’91 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

NU’91 sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de inhoud van de site of met het tijdelijk niet kunnen raadplegen daarvan. Verder is NU’91 niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website

Auteursrecht

De inhoud van deze website, tekst en beeld, valt onder het auteursrecht van NU’91. Het overnemen, verveelvoudigen en/ of openbaar maken zonder de website te vermelden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NU’91 niet toegestaan. Deze toestemming kan opgevraagd worden via communicatie@nu91.nl.